Contributies

Contributie per 1 januari 2022

De verenigingscontributie is maandelijks verschuldigd. In februari wordt tegelijkertijd ook de jaarlijkse KNZB contributie geïnd. Gaat het lidmaatschap in na februari, dan wordt de jaarlijkse KNZB contributie bij de eerste maandelijkse incasso in rekening gebracht (de KNZB brengt de contributie namelijk altijd in rekening ongeacht de duur van het lidmaatschap).

De leeftijdsafhankelijke contributie wordt bepaald op basis van de leeftijd op 31 december.

Verenigingscontributie actieve leden (bondsleden) Per maand 
  
Zwem ABC €        31,00
  
Recreatief zwemmen jonger dan 12 jaar €        25,00
Recreatief zwemmen 12 tot 16 jaar €        27,00
Recreatief zwemmen 16 jaar en ouder €        28,50
Recreatief zwemmen 16  jaar en ouder 1 x per week €        14,25
  
Wedstrijdzwemmen jonger dan 12 jaar €        34,00
Wedstrijdzwemmen 12 jaar en ouder €        37,50
  
Minipolo (zonder startvergunning) €        23,00
Waterpolo jonger dan 12 jaar €        30,00
Waterpolo 12 jaar en ouder €        34,50
Waterpolo seniorenselectie €        42,00
  
Toeslag tweede sport recreatief €          7,00
Toeslag tweede sport wedstrijdsport €        10,00
  
KNZB contributie 2022 Per Jaar 
Jaarlijks vast te stellen op basis van KNZB-afdrachten 
Leden niet deelnemend aan de wedstrijdsporten (zonder startvergunning) €        17,35
Leden jonger dan 12 jaar met startvergunning €        19,20
Leden 12 jaar en ouder met startvergunning €        54,70
  
Verenigingscontributie niet actieve leden (verenigingsleden) Per jaar 
Niet actieve leden (ondersteunende leden) €        31,00
Vrienden van De Zaan €      100,00

Voor nieuwe leden en opname op de wachtlijst voor het zwem-ABC bedragen de inschrijfkosten € 17,50.

Alle genoemde tarieven gelden voor betaling per automatische incasso.

In het geval de machtiging niet tot uitvoer kan worden gebracht, wordt een betaalverzoek verstuurd met een opslag administratiekosten van € 2,50 per keer. Bij het uitblijven van betaling van de verschuldigde contributie maken wij indien nodig gebruik van een incassobureau.

Beëindiging Lidmaatschap

Het lidmaatschap geldt voor de duur van een verenigingsjaar van 1 juli t/m 30 juni. Tussentijdse opzegging betekent niet dat de contributieverplichting voor het kalenderjaar vervalt. De contributieverplichting van een lidmaatschap eindigt op 1 januari of 1 juli van een jaar, mits de schriftelijke opzegging van het lidmaatschap voor 1 december of 1 juni daaraan voorafgaand door de ledenadministratie is ontvangen.

Meedoen Zaanstad

Voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met een minimum inkomen, die basisonderwijs of voortgezet onderwijs volgen, biedt Meedoen Zaanstad een regeling aan om gratis te kunnen sporten. Vraag bij de gemeente een aanvraagformulier aan.

For school-going childeren up tot the age of 18 from families with a minimum income, who attend primary or secondary educatioen, Meedoen Zaanstad offers an arrangement to be able tot excercise for free. Request an application form from te municipality.

Für schulpflichtige Kinder bis 18 Jahre aus Familien mit einem Mindesteinkommen, die eine Primar- oder Sekundarschule besuchen, bietet Meedoen Zaanstad ein Angebot an, um kostenlos Sports zu treiben. Antragsformular bei der Gemeinde anfordern.

Meedoen Zaanstad, ilk veya orta öğretime devam eden, asgari gelirli ailelerin 18 yaşina kadar okula giden çocuklari için ücretsiz egzersiz yapabilmeleri için bir plan sunuyor. Belediyeden bir başvuru formu isteyin.

Meedoen Zaanstad

Meedoen Zaanstad maakt mogelijk dat kinderen uit gezinnen met lage inkomens kunnen sporten of deelnemen aan culturele activiteiten. Daarnaast ontvangt u een geldbedrag voor schoolkosten. Via de webshop Meedoen Zaanstad plaatst u een sport- of een cultuuractiviteit voor een jaar. De vergoedingen worden vanuit de webshop rechtstreeks overgemaakt naar de vereniging of instelling.