Contributies

Contributie per 1 januari 2019

Kwartaal contributies
Leeftijd Basis opleiding (BZP) en Recreatief BZP, Wedstrijdzwemmen, Waterpolo en Synchroonzwemmen inclusief startnummer:
t/m 9 jaar € 66,00 € 77,50
10 t/m 11 jaar € 74,50 € 85,50
12 t/m 15 jaar € 78,50 € 99,00
16 jaar en ouder € 82,50 € 103,00

Alle bedragen zijn inclusief de kosten voor het lidmaatschap en het automatische lidmaatschap van de KNZB en inclusief de kosten van maximaal 2 trainingen per week.

De extra contributie voor 3 of 4 trainingen per week bedraagt € 15,50 per kwartaal per bovengenoemde discipline.
De extra contributie voor 5 en meer trainingen per week bedraagt € 25,75 per kwartaal per bovengenoemde discipline.

Kosten voor waterpoloschool, talenten-, regionale-, federatie- en sportschooltrainingen worden apart in rekening gebracht.

Reis- en verblijfkosten naar trainingen en wedstrijden zijn voor eigen rekening.

Contributies voor 1 x lessen/zwemmen per week:

  • Leszwemmen diploma’s A-B-C € 88,00 per kwartaal (dinsdag of vrijdag)
  • Trimzwemmen € 37,50 per kwartaal (woensdag of zaterdag)
  • Aquajoggen € 37,50 per kwartaal (woensdag)

Senioren trimzwemmen:

  • Senioren trimzwemmen € 37,50 per kwartaal (zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur)
  • Of betaling per jaar € 37,50 + € 5,00 per keer zwemmen

Overige contributies

  • Niet actieve leden (verenigingsleden) € 31,00 per jaar
  • Ondersteunende leden (donateurs) € 27,00 minimaal per jaar

Voor nieuwe leden en opname wachtlijst leszwemmen, dient een formulier nieuwe leden of opname wachtlijst te worden ingeleverd. De inschrijfkosten bedragen € 17,50 (u ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging).

Contributies zijn bij vooruit betaling, per kwartaal of jaar, verschuldigd. Alle genoemde tarieven gelden voor betaling per automatische incasso. Kosten van een storno van een automatische incasso bedragen € 2,50 per keer. Na een storno wordt een factuur verzonden. Betaling is dan maximaal 14 dagen netto. Leden die betalen per acceptgiro/factuur betalen een toeslag van € 2,50 per keer.

Beëindiging Lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk vóór 1 juni of 1 december per email naar de ledenadministratie.

Bij opzegging vóór 1 juni geldt een toeslag van € 25,00 in verband met verplichtingen aan de KNZB. Indien wordt opgezegd na 1 juni blijft de volledige jaar contributie verschuldigd. Opzegging is pas definitief na ontvangst van een schriftelijke bevestiging.