Lid worden

Als je denkt dat ZV De Zaan een club voor jou is, wordt dan lid.

Print het aanmeldformulier nieuwe leden of het aanmeldingsformulier wachtlijst leszwemmen, vul het in en stuur (scan/e-mail) het naar de ledenadministratie.

Uiteraard kun je het formulier ook inleveren bij je trainer in het zwembad,

Informatie over lidmaatschap
Een aantal belangrijke aandachtspunten bij het aangaan van het lidmaatschap:

  • Het inschrijfgeld voor nieuwe leden is € 17,50 (dit wordt bij de eerste contributie opgeteld).
  • Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december (kalenderjaar).
  • Als je competitie gaat spelen of wilt gaan wedstrijdzwemmen, moet je bij je inschrijfformulier een pasfoto inleveren voor je legitimatiekaart.
  • Kandidaat leden die competitie hebben gespeeld of gezwommen bij een andere zwemvereniging (en een startnummer hebben), kunnen een e-mail sturen naar de ledenadministratie met het verzoek tot overschrijving.
  • Het beëindigen van je lidmaatschap kan door vóór 1 juni of vóór 1 december een bericht te sturen per post of per e-mail naar de ledenadministratie van ZV De Zaan. Bij opzegging per 1 juni geldt een toeslag van € 25,00 in verband met contributie verplichtingen aan de KNZB.
  • Opzegging is definitief na schriftelijke bevestiging door de ledenadministratie.

Gezondheid
We gaan er vanuit dat iedereen die zich als lid aanmeldt gezond is. Eventuele fysieke of medische beperkingen kunnen op de achterkant van het inschrijfformulier (of in een begeleidende e-mail wanneer u dit per elektronisch aanlevert) worden gemeld. ZV De Zaan aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van gezondheidsrisico’s en kan in voorkomende gevallen een sportmedische keuring verlangen.

Ouders
Ouders zijn belangrijk binnen een vereniging. Voor het aanmoedigen van de kinderen, het transport naar uitwedstrijden, het huldigen van de winnaars en het troosten van de verslagenen. ZV De Zaan vindt het fijn als de ouders van spelende kinderen interesse tonen in de sportieve prestaties van hun kinderen. Dat zij zo vaak mogelijk komen kijken bij wedstrijden en ‘rijden’ bij uitwedstrijden. Als dit door omstandigheden niet lukt praat dan eens met de trainer of coach over hoe u een bijdrage kun leveren aan de sportbeleving van uw kind.

Ouders zijn natuurlijk welkom op de extra activiteiten die door ZV De Zaan worden georganiseerd, zoals de klaverjasavond en alle andere in het clubhuis georganiseerde activiteiten, houdt hiervoor de website in de gaten.