Zwembad_Header_Small

Informatie over de Contributie

Algemeen

De verenigingscontributie is maandelijks verschuldigd. In februari wordt tegelijkertijd ook de jaarlijkse KNZB contributie geïnd. Gaat het lidmaatschap in na februari, dan wordt de jaarlijkse KNZB contributie bij de eerste maandelijkse incasso in rekening gebracht (de KNZB brengt de contributie namelijk altijd in rekening ongeacht de duur van het lidmaatschap).

De leeftijdsafhankelijke contributie wordt bepaald op basis van de leeftijd op 31 december.

Voor nieuwe leden en opname op de wachtlijst voor het leszwemmen – ABC bedragen de inschrijfkosten € 17,50.

Alle genoemde tarieven gelden voor betaling per automatische incasso.

In het geval de machtiging niet tot uitvoer kan worden gebracht, wordt een betaalverzoek verstuurd met een opslag administratiekosten van € 2,50 per keer. Bij het uitblijven van betaling van de verschuldigde contributie maken wij indien nodig gebruik van een incassobureau.

Kosten voor waterpoloschool, talenten-, regionale-, federatie- en sportschooltrainingen worden apart in rekening gebracht.

Reis- en verblijfkosten naar trainingen en wedstrijden zijn voor eigen rekening.

Beëindiging Lidmaatschap

Het lidmaatschap geldt voor de duur van een verenigingsjaar van 1 juli t/m 30 juni (m.u.v. leszwemmen – ABC). Tussentijdse opzegging betekent niet dat de contributieverplichting voor het kalenderjaar vervalt. De contributieverplichting van een lidmaatschap eindigt op 1 januari of 1 juli van een jaar, mits de schriftelijke opzegging van het lidmaatschap voor 1 december of 1 juni daaraan voorafgaand door de ledenadministratie is ontvangen.

KNZB kosten

Lidmaatschap KNZBTarief
Leden niet deelnemend aan de wedstrijdsporten (zonder startvergunning)€ 18,95 / jaar
Leden jonger dan 12 jaar (met startvergunning)€ 21,00 / jaar
Leden 12 jaar en ouder (met startvergunning)€ 59,70 / jaar

Leszwemmen – ABC

DiplomaTariefInfo
A – Diploma€ 32,00 / maandDinsdag of Vrijdag
B – Diploma€ 32,00 / maandDinsdag of Vrijdag
C – Diploma€ 32,00 / maandDinsdag of Vrijdag

Heeft uw kind zijn B of C diploma behaald en gaat hij/zij verder bij waterpolo of zwemmen, dan worden er geen inschrijf- of KNZB kosten inrekening gebracht. Het contributie tarief wordt automatisch aangepast. Geef op het inschrijfformulier van de afdeling duidelijk aan dat uw kind al lid is van de vereniging.


Waterpolo

LeeftijdTarief
Minipolo (zonder startvergunning)€ 23,95 / maand
Waterpolo jonger dan 12 jaar€ 31,20 / maand
Waterpolo 12 jaar en ouder€ 35,90 / maand
Waterpolo seniorenselectie€ 43,70 / maand

Zwemmen

LeeftijdLeeftijdTarief
Swim Start en Swim Boostjonger dan 12 jaar€ 26,00 / maand
Swim Boost en Swim Power12 tot 15 jaar€ 28,10 / maand
Swim Power en Swim Fit16 jaar en ouder€ 29,70 / maand
Swim Power en Swim Fit (1 x per week)16 jaar en ouder€ 14,85 / maand
Zwemselectiejonger dan 12 jaar€ 35,35 / maand
Zwemselectie12 jaar en ouder€ 39,00 / maand

Tweede sport

Alle leeftijdenTarief
Toeslag tweede sport (recreatief)€ 7,30 / maand
Toeslag tweede sport (wedstrijdsport)€ 10,40 / maand

Niet actieve leden (verenigingsleden)

VerenigingscontributieTarief
Niet actieve leden (ondersteunende leden)€ 32,25 / jaar
Vrienden van De Zaan€ 100,00 / jaar

Meedoen Zaanstad

Voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met een minimum inkomen, die basisonderwijs of voortgezet onderwijs volgen, biedt Meedoen Zaanstad een regeling aan om gratis te kunnen sporten. Vraag bij de gemeente een aanvraagformulier aan.

For school-going childeren up tot the age of 18 from families with a minimum income, who attend primary or secondary educatioen, Meedoen Zaanstad offers an arrangement to be able tot excercise for free. Request an application form from te municipality.

Für schulpflichtige Kinder bis 18 Jahre aus Familien mit einem Mindesteinkommen, die eine Primar- oder Sekundarschule besuchen, bietet Meedoen Zaanstad ein Angebot an, um kostenlos Sports zu treiben. Antragsformular bei der Gemeinde anfordern.

Meedoen Zaanstad, ilk veya orta öğretime devam eden, asgari gelirli ailelerin 18 yaşina kadar okula giden çocuklari için ücretsiz egzersiz yapabilmeleri için bir plan sunuyor. Belediyeden bir başvuru formu isteyin.

Startpagina >> Informatie >>