Sponsoring

Zwemvereniging De Zaan; “ruim 100 jaar zwemsport”

ZV De Zaan is een jonge fusie vereniging maar met een rijke, ruim 100 jaar durende Zaanse historie in de diverse afdelingen in de zwemsport.
Met 1.000 leden is ZV De Zaan één van de grootste zwemverenigingen van Nederland. De vereniging is gastvrij, maatschappelijk betrokken en kenmerkt een gezonde leeftijdsopbouw met veel aandacht voor de jeugd.

Onze ambitie
ZV De Zaan heeft als vereniging de ambitie om structureel mee te blijven doen in de top, waarbij de talenten uit de eigen jeugdopleiding komen. Deze talenten moeten zich kunnen ontwikkelen om zich uiteindelijk richting de top te bewegen. Dit is alleen maar haalbaar met de hulp van deskundige vrijwilligers, een sterk kader, een goed ontwikkelde topsportcultuur en breedtesport.

Ons plan
Om de gezonde ambitie waar te maken investeren wij in onze jeugdopleiding en goede trainers & coaches. Deze zijn immers een voorwaarde om te presteren op niveau en belangrijk bij het binden, boeien en groeien van leden.

Wat hebben we nodig
Structureel meedraaien in de top met eigen kweek lukt ons niet alleen. Het vraagt om het leveren van excellente prestaties die vallen of staan bij teamwork. Teamwork van vereniging, gemeente en bedrijfsleven. Verbinding brengen, er samen achter gaan staan en gezamenlijk de sportieve uitdaging aangaan. Het gaat daarbij om bijdragen in kennis, ideeën, ondersteuning in natura, maar ook om geld om extra activiteiten te organiseren zoals trainingskampen, toernooien of facilitaire ondersteuning.

Wat hebben wij te bieden
ZV De Zaan heeft 1.000 leden met een interessant profiel en een druk bezochte website.
Naast een vermelding van de bedrijfsnaam/logo in het zwembad, bieden wij deze mogelijkheid ook op onze website, nieuwsbrief, facebook pagina, kleding en programma blad. Daarnaast nodigen wij sponsoren regelmatig uit voor topwedstrijden, sponsoravonden en bijzondere evenementen. Wij bieden een mooi “netwerk” en platform, waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten in een gezellige, gastvrije en sportieve ambiance.
Ook bestaat de mogelijk om bijvoorbeeld daadwerkelijk van dichtbij de gehele voorbereiding van de selectieteams op hun wedstrijden te ervaren. Regelmatig vinden er buitenlandse trainingskampen plaats, waar belangstellende sponsoren welkom zijn als bezoeker of soms als deelnemer van een begeleidingsteam.

We stellen (vergader)programma’s op maat samen, met als spectaculair en niet te vergeten onderdeel bijvoorbeeld een waterpolo clinic, al dan niet in combinatie met een heerlijke lunch en/of diner. Verder bestaat de mogelijkheid om zelf regelmatig sportief aan de slag te gaan door banen te komen zwemmen. Of als bedrijf en keer mee te doen aan een bedrijvenwaterpolodag, een ware teambeleving!

Onze sportieve prestaties en diverse activiteiten resulteren in positieve aandacht, zowel binnen als buiten de regio, en bij de media. Zwemmen is tenslotte een gezonde sport met een positief imago. Dit zijn belangrijke motieven voor sponsoren om voor sponsoring van ZV De Zaan te kiezen. ZV De Zaan biedt passende sponsorprogramma’s voor verschillende sponsorbudgetten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie.