Zwembad_Header_Small

Informatie Portretrecht

Hoe gaan wij om met media bestanden

Tijdens alle trainingen is het door niemand niet toegestaan om foto’s, films en andere media bestanden te maken van de zwemmers. Media bestanden die tijdens de trainingen gemaakt worden door de trainers dienen alleen tot doel om de zwemmer inzicht te geven in zijn of haar prestaties. Deze bestanden zullen door ons dan ook niet worden verspreid via de website of sociaal media. Op verzoek van de zwemmer kan het mediabestand wel voor privégebruik worden opgevraagd.

Tijdens activiteiten zoals wedstrijden, trainingskampen, festiviteiten etc. waaraan ZV de Zaan deelneemt is het toegestaan om media bestanden te maken. Deelname aan deze activiteiten betekend dat u toestemming verleend aan ZV de Zaan om beelden in het kader van sportieve activiteiten als nieuws te publiceren. Hierbij kunt u denken aan een foto bij een verslag op de website over een prestatie van een individu of groep.

Deze mediabestanden mogen op geen enkele wijze door derden (ouders, verzorgers, familie, vrienden etc. worden verspreid. ZV de Zaan zal deze mediabestanden ook niet gebruiken voor commerciële doeleinden en verspreiden aan commerciële firma’s die dan vrij over deze bestanden kunnen beschikken voor eigen publiciteit.