Zwembad_Header_Small

Waterpolocommissie

De waterpolocommissie is verantwoordelijk voor het organiseren, faciliteren en regelen van alle voorkomende zaken van de afdeling waterpolo.

 • Het vaststellen van de jaarlijkse doelstellingen, het beleid en de geldende regels en afspraken.
 • Het beschikbaar maken van trainingsfaciliteiten (trainers, badwater).
 • Het vaststellen van de jaarbegroting.
 • Samen met de hoofdtrainer(s) en wedstrijdsecretariaat verzorgen van deelname aan wedstrijden en/of competitie op individueel en verenigingsniveau
 • Het verzorgen van tijdige en heldere communicatie betreffende wedstrijdzwemmen richting dagelijks bestuur, zwemmers en ouders.
 • Het organiseren van diverse evenementen.
 • Het indelen van de ouders / zwemmers tijdens de wedstrijden en evenementen.

De waterpolocommissie is hiermee ook het eerste aanspreekpunt voor zwemmers en ouders betreffende aan polowedstrijd gerelateerde zaken. Om alle voorkomende taken in banen te leiden bestaat de waterpolocommissie uit leden van verschillende disciplines. Hierbij heeft ieder lid naast een algemene verantwoordelijkheid voor bovengenoemde zaken tevens een individuele verantwoordelijkheid voor een specifiek takenpakket of aandachtsgebied. In de uitvoering wordt de waterpolocommissie ondersteund door de trainersgroep, het wedstrijdsecretariaat, de officials en het hulpkader, bestaande uit ouders en zwemmers.

 • Voorzitter Waterpoloafdeling
 • Voorzitter Wedstrijdsecretariaat
 • Penningmeester Waterpoloafdeling
 • Hoofdtrainer Waterpoloselectie
 • Hoofdtrainer Waterpolo senioren
 • Hoofdtrainer Waterpolo junioren – jeugd
 • Hoofdtrainer Waterpolo mini’s

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor het hele wedstrijdgebeuren. Zij verzorgen de organisatie en de administratie van de wedstrijden.

 • Het versturen van de wedstrijduitnodigingen.
 • Het inschrijven en afmelden van teams voor wedstrijden.
 • Correspondentie met de KNZB, Kring en andere verenigingen.
 • Het organiseren van eigen wedstrijden.
 • Het verwerken van de uitslagen.
 • Het bijhouden van de wedstrijdkalender op de website.
 • Het verzorgen van tijdige en heldere communicatie naar de leden betreffende informatie m.b.t. de wedstrijden via e-mail, website of Facebook.
 • Het op de hoogte houden van de hoofdtrainer en zwemcommissie van de wedstrijden.

Het wedstrijdsecretariaat bestaat uit de volgende functies

 • Voorzitter Wedstrijdsecretariaat
 • Secretaris minioren
 • Secretaris junioren
 • Secretaris jeugd
 • Secretaris senioren

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert meerdere keren per jaar verschillende activiteiten voor de leden. Zij zorgen per evenement voor een budgettering welke ter beoordeling wordt voorgelegd aan de zwemcommissie. Ook verzorgen zij de begeleiding tijdens de activiteit(en) en houden controle over de uitvoering van de reglementen.

Startpagina >> Informatie>>