Zwembad_Header_Small

Informatie Zwemtrainingen

Swim Start – Boost – Power

Voor elk zwemvaardigheidsniveau is een opleidingsplan opgesteld. Op basis hiervan wordt het trainingsprogramma samengesteld. Het trainingsschema is gebaseerd volgens de regels van de KNZB en sluiten aan op de trainingen van de Zwemselectie. De zwemmers trainen allemaal tweemaal per week. De Swim Track is naar leeftijd onderverdeeld in Start – Boost – Power.


Swim Fit

Zwemmers kunnen meedoen met het trainingsschema zoals door de hoofdtrainer ter beschikking wordt gesteld. Wel is er de mogelijkheid om een eigen trainingsschema te volgen. Baanindelingen worden onderling in goed overleg geregeld op zwemprestatie. Veelal zal er een toezichthouder langs de badrand aanwezig zijn. In enkele gevallen kan het voorkomen dat er wegens omstandigheden niemand deze taak kan overnemen. De zwemmers dienen dan in goedoverleg onderling af te spreken wie er toezicht houdt.


Zwemselectie Minioren

Voor elk zwemvaardigheidsniveau is een opleidingsplan opgesteld. Op basis hiervan wordt het trainingsprogramma samengesteld. De minioren trainen allemaal driemaal per week. Daarnaast trainen de oudere minioren (5 en 6) ook nog op woensdagochtend. Jongere minioren mogen alleen op uitnodiging op woensdagochtend trainen. Daarnaast kunnen enkele oudere minioren op uitnodiging aan een verlengde training op donderdagavond deelnemen.


Zwemselectie vanaf Junioren

Vanaf de juniorenleeftijd worden de zwemmers ingedeeld in drie trainingsgroepen Top – Club – Club 18+

Afdeling Top

  • Dit zijn de zwemmers die maximaal 1 niveau van het N(JJ)K-niveau af zitten of in het voorgaande zwemseizoen persoonlijk deelnamen aan N(JJ)K of Jaargangfinale.
  • Zij trainen minimaal 5x per week (4x per week voor junioren), omvattend alle zwem-, landen krachttrainingen.
  • Deelname aan wedstrijden wordt door de trainers bepaald in verband met piekmomenten en het inlasten van rust om lichamelijke overbelasting te voorkomen. Hierbij wordt uitgegaan van een aantal wedstrijden op niveau met voorkeur voor wedstrijden met finales.
  • Zij hebben maandelijks een gesprek met hun trainer. Deze wordt aan het begin van het seizoen aangewezen en begeleidt en volgt ze inzake techniek en progressie.

Afdeling Club

  • Dit zijn de zwemmers die niet meer dan 4x per week kunnen/willen trainen en/of niet aan het niveau zoals door de KNZB voor Top opgegeven is, voldoen.
  • Voor alle zwemmers (junioren, jeugd, senioren en ieder niveau) wordt gestreefd naar tenminste twee wedstrijden per maand.
  • Bij hoge uitzondering en op voordracht van de hoofdtrainer wordt een zwemmer uit deze groep uitgenodigd voor deelname aan het trainingskamp voor Top (april/mei).

Afdeling Club 18+

  • Dit zijn de zwemmers die niet meer dan 2x per week kunnen/willen trainen en/of niet aan het niveau zoals door de KNZB voor Top opgegeven is, voldoen.
  • Voor alle zwemmers wordt gestreefd naar tenminste acht tot tien wedstrijden per seizoen.

Op- en afbouwen van het bad

Van alle zwemmers (jong en oud) verwachten wij dat zij helpen bij het op- en afbouwen van het bad. Zorg ervoor dat je 10 minuten voor aanvang van de training omgekleed bent zodat je kunt helpen bij het opbouwen van het bad (lijnen in het water leggen en ophangen van de vlaggenlijnen).

Na afloop van de training moet dit materiaal weer worden opgeruimd. Laat het niet iedere keer op dezelfde zwemmers aankomen! Trainers, (ploeg)leiders en toezichthouders kunnen willekeurige zwemmers aanwijzen om taken op zich te nemen, als het op- en afbouwen van het bad niet (op tijd) gebeurt. Er wordt dan van de zwemmers verwacht dat zij deze taken zonder commentaar of discussie uitvoeren.


Omkleden in de kleedkamer

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich zoveel mogelijk alleen omkleden in de kleedkamer, dus zonder ouders. Dit is om grote drukte in de kleedkamers te voorkomen en om de eigen verantwoordelijkheid van kinderen te stimuleren. Daarnaast vinden andere kinderen, en oudere
zwemmers, de aanwezigheid van ouders niet altijd prettig.

Vanzelfsprekend gedraagt iedereen zich netjes in de kleedkamers, ook als er op dat moment geen trainer, ploegleider of toezichthouder in de kleedkamers is.

Wij raden aan om geen kleding en waardevolle spullen in de kleedkamers achter te laten, maar deze in een sporttas mee te nemen naar het zwembad. De sporttas kan dan aan een van de zijden onder een van de bankjes worden geplaatst. Uit het verleden is gebleken dat spullen uit de kleedkamers worden ontvreemd. Onze vereniging is niet aansprakelijk indien spullen worden ontvreemd.


Zwembad

Het betreden van het badwater mag alleen als alle zwemmers van de vorige groep het bad hebben verlaten en de beweegbare bodem is vrijgegeven door het personeel van het zwembad. Tijdens de trainingen verwachten we van alle zwemmers dat zij zich maximaal zullen inzetten om goed te trainen. Het is de niet bedoeling om de training te onderbreken door langdurig aan de kant te hangen of regelmatig naar het toilet te gaan. Voor een bezoek aan het toilet heb je zowel voor als na de training ruim de tijd. De trainingsuren zijn uitsluitend bedoeld om je zwemvaardigheden te ontwikkelen! Uiteraard kun je na de training gezellig bijpraten met de andere zwemmers. Het verlaten van het bad gebeurd met medeweten van de trainer of toezichthouder.


Afmelden voor een training (Zwemselectie)

Bij de voorbereiding van de training wordt rekening gehouden met het aantal zwemmers en het niveau van de zwemmers die in een baan zwemmen. Daarom dienen zwemmers zich van tevoren af te melden voor een training wanneer zij in verband met bijvoorbeeld ziekte of studie niet aan een training kunnen deelnemen. Stuur dan een bericht naar het e-mailadres (no reply) voor je afmelding.


Medische informatie

Om op een verantwoorde wijze training te kunnen geven, worden de zwemmers en hun ouders verzocht de trainers en toezichthouders op de hoogte te houden van zaken die van belang zijn met betrekking tot de gezondheid van de zwemmers. Meld blessures e.d. altijd voorafgaand aan de training aan jouw (hoofd)trainer of toezichthouder. Indien de hoofdtrainer en de zwemcommissie dit nodig achten, kan de zwemmer verzocht worden een sportkeuring te ondergaan.


Trainingsmateriaal en -kleding

De zwemkleding bestaat uit een badpak of zwembroek. Het dragen van onderkleding onder de zwemkleding is verboden. Voor de Swim Start en Swim Boost stelt de vereniging materiaal beschikbaar zoals zoomers, plankjes en beendrijvers. Een badmuts en zwembrilletje moeten zelf worden aangeschaft. Voor de Swim Power, Swim Fit en Zwemselectie moet iedereen voor zijn eigen trainingsmateriaal zorgen.


Trainingsmateriaal en -kleding (Zwemselectie)

Tijdens de training maak je gebruik van een zwemplankje, een pullboy (beendrijver) en zoomers (korte zwemvliezen). Deze dien je altijd mee te nemen naar de trainingen, evenals een bidon met water. Zet je naam op al je spullen met een watervaste stift: op je al je spullen. Het gebeurt namelijk regelmatig dat iemand per ongeluk de verkeerde spullen meeneemt.
Zowel voor de trainingen als wedstrijden maak je gebruik van een badpak of zwembroek welke voldoet aan de wedstrijdreglementen. Verder neem je een zwembrilletje en een badmuts mee naar de training. Zorg ook voor een reserve brilletje en badmuts. Alle zwemmers moeten bad- of teenslippers aan zolang zij niet in het water zijn. Naar de landtraining neem je een fitness-/yogamatje mee. Tevens trek je sportieve kleding aan.


Startpagina >> Informatie >>