Aan de hand van het door de KNZB opgestelde protocol Verantwoord Zwemmen en het protocol Verantwoord opstarten topcompetitie waterpolo d.d. 17 december 2020, is voor zwembad De Slag in Zaandam aanvullend onderstaand protocol van toepassing.

Algemene richtlijnen

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Draag een mondkapje in het zwembad. In de natte zone is dragen van een mondkapje niet verplicht voor sporters maar wel aan te raden.
 • Staf en arbitrage dragen zoveel mogelijk aanvullende beschermingsmiddelen (zoals een mondkapje).
 • Jury-officials en andere aanwezigen dragen altijd een mondkapje.
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan in het zwembad.
 • Fysiek contact mag alleen tijdens sportbeoefening plaatsvinden (tussen sporters).
 • Consequente hygiëne is belangrijk, verantwoordelijk gedrag van iedereen is vereist.
 • Alle aanwezigen moeten expliciet kennisnemen van de geldende hygiënevoorschriften.
 • Het samen reizen in auto’s (carpoolen) wordt afgeraden, tenzij dit personen uit hetzelfde huishouden betreft.
 • Bij gebruik van openbaar vervoer, dienen de daarvoor geldende voorschriften strikt te worden opgevolgd.
 • Handen wassen of desinfecteren na ieder gebruik van gezamenlijk materiaal (tablets, bedieningspaneel wedstrijdklok, vlaggen etc.).
 • Bij aankomst wast iedereen zijn/haar handen of desinfecteert deze met desinfecterende handgel/handalcohol.
 • Bij aankomst op de sportaccommodatie wordt iedereen door de Coronaverantwoordelijke onderworpen aan een gezondheidscheck. Onderdeel hiervan is een (mondelinge) verklaring dat de aanwezige bekend is met de geldende hygiënevoorschriften. Deze is conform de vragenlijst van het RIVM bij contactberoepen en horeca.

Eredivisiewedstrijden

De wedstrijd

 • Een team mag bestaan uit 13 sporters en 5 begeleiding. Op de kant is het toegestaan om 3 man begeleiding + 6 wisselspelers neer te zetten + 2 man achter de spelersbank.
 • Toegang tot het zwembad wordt verleend 60 minuten voor aanvang van de wedstrijd door de Coronaverantwoordelijke.
 • De uitspelende ploeg toont de negatieve testresultaten aan de Coronaverantwoordelijke (testen zijn binnen 24 uur voorafgaand aan de wedstrijd uitgevoerd).
 • De Coronaverantwoordelijk zorgt voor registratie van de aanwezigen voor zover niet op het wedstrijdformulier.
 • De Coronaverantwoordelijke brengt de teams naar de aangewezen ruimte (hier kan voorbespreking en inzwaaien plaatsvinden).
 • Teams blijven in aangewezen ruimte tot ze worden opgehaald door de Coronaverantwoordelijke.
 • In de zwemzaal worden tassen op de aangegeven banken neergezet.
 • Voorstellen van de teams gebeurd tijdens de warming-up in het water.
 • In de zwemzaal beweegt iedereen zich uitsluitend met de klok mee tenzij anders aangegeven in dit wedstrijdprotocol.
 • Bij het wisselen van speelhelft loopt de uitspelende ploeg langs de tribune. De scheidsrechter en thuisspelende ploeg lopen langs de zwembandrand. De spelers- en coachstoelen moeten bij het wisselen van speelhelft worden gedesinfecteerd met zwembadwater.
 • Na afloop van de wedstrijd begeven de teams zich direct via de looproutes naar de aangegeven kleedruimtes (thuisploeg kleedruimtes 1, 2 en 3, uitploeg kleedruimtes 4, 5 en 6). Binnen 15 minuten na afloop van de wedstrijd dienen de teams de kleedruimtes en het zwembad te verlaten via de aangegeven looproutes.

Sporters

 • Sporters dienen de zwemkleding thuis al aan te trekken.
 • Tijdens de feitelijke sportbeoefening is spelcontact toegestaan.
 • Tijdens rustmomenten en time-out (in en buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om, dient de 1,5 meter-norm in acht te worden genomen.
 • Op de spelersbank dient de 1,5 meter-norm aangehouden te worden.
 • Aan weerszijden van het zwembad staan bij de spelersbank 2 emmers (gevuld met chloorwater uit het zwembad) om te gebruiken voor het desinfecteren van de spelersbanken.

Trainers/coaches

 • Voor trainers/coaches is de 1,5 meter-norm van toepassing. Er is geen sprake van ontheffing in het kader van de sportbeoefening.
 • De zitplaats van de coach bevindt zich op de achterlijn naast het speelveld, met de 1,5 meter-norm ten opzichte van de spelersbank.
 • De zitplaatsen van de assistent-coach en de teammanager zijn volgens de 1,5 meter-norm t.o.v. elkaar, coach en spelersbank.
 • De coach blijft zitten op het moment dat zijn team in de verdediging is. De coach mag staan op het moment dat zijn/haar team in de aanval gaat. Echter, de scheidsrechter moet eerst buiten het 6 meter gebied zijn aan de kant van deze coach. Bij het wisselen van spelers na een doelpunt, bij een time-out en wisselen van speelhelft is het toegestaan om te staan. Altijd met in achtneming van de 1,5 meter-norm.
 • De beweegruimte bij een time-out is tot de eigen 5 meterlijn. Dit is ter bescherming van de scheidsrechter (begeeft zich op dat moment in het midden van het bad).
 • Tijdens rustmomenten en time-out (in en buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om, dient de 1,5 meter-norm in acht te worden genomen door de begeleiding en sporters.
 • Trainers/coaches en aanvoerders zien erop toe dat hun sporters zich aan de voorschriften houden en zich met respect, tegenover de scheidsrechter en betrokkenen, gedragen.

Jurytafel

 • Voor de officials achter de jurytafel geldt de 1,5 meter-norm. Er is geen sprake van ontheffing in het kader van de sportbeoefening.
 • Jurryofficials dragen altijd een mondkapje.
 • Bij de jurytafel is desinfectiemateriaal aanwezig om de te gebruiken materialen, zoals tablet, wedstrijdklok, 30 seconden, pen en vlaggen te desinfecteren.

Scheidsrechters

 • Bij aankomst in het zwembad meldt de scheidsrechter zich bij de Coronaverantwoordelijke voor verdere informatie.
 • Controle spelerspassen en nagels vinden plaatst op gepaste afstand.
 • Het bewust niet naleven van afstand houden tot de scheidsrechters en juryleden, wordt gezien als disrespectvol handelen en zal als zodanig behandeld worden met een directe rode kaart.
 • Na de wedstrijd geen handen schudden, houd de 1,5 meter-norm in acht.

De gezondheidscheck

Deze gezondheidscheck is conform de vragenlijst van het RIVM bij contactberoepen en horeca. Stel hierbij de volgende vragen:

 • Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment  één  of meerdere van de volgende (milde) klachten: verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, koorts of verhoging, reuk-    en/of smaakverlies?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid?
 • Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)?
 • Ben je in quarantaine omdat je:
  • Een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het coronavirus is vatgesteld?
  • Bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied?
  • Bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?

Als één of meerdere vragen met ‘ja’ worden beantwoord, wordt de toegang tot de sportaccommodatie ontzegd door Coronaverantwoordelijke.

Looproute De Slag 2

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 × een =